Oblasti evidence

1) Plynová zařízení

umožňuje vést agendu revizí plynových zařízení. A to jak pro liniové rozvody (plynovodní rozvody, plynovodní řady), tak pro všechny ostatní druhy vyhrazených plynových zařízení podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

2) Tlaková zařízení

umožňuje vést agendu revizí tlakových zařízení. A to jak pro liniové rozvody (rozvody tlakového vzduchu), tak pro všechny ostatní druhy vyhrazených tlakových zařízení podle podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

3) Zdvihací zařízení

umožňuje vést agendu revizí zdvihacích zařízení. A to všech druhů vyhrazených zdvihacích zařízení podle podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě přednastaveny.

4) Elektrická zařízení

umožňuje vést agendu revizí elektrických zařízení podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

5) Elektrická instalace

umožňuje vést agendu revizí elektrických instalací podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

6) Hromosvody

umožňuje vést agendu revizí hromosvodů podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

7) Svařovací technika

umožňuje vést agendu revizí elektrických svařovacích zařízení podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

8) Požární zařízení

umožňuje vést agendu kontrol jednotlivých druhů požárních zařízení podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

9) Chladící zařízení

umožňuje vést agendu revizí chladících zařízení podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

10) Komíny

umožňuje vést agendu kontrol komínů a kouřovodů podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

11) Žebříky

umožňuje vést agendu kontrol žebříků, které podléhají kontrolám a jsou umístěny v provozu.

12) Dopravní prostředky

umožňuje vést agendu kontrol a emisí dopravních prostředků osobních, nákladních, traktorů a jiných strojů s motorovým pohonem podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

13) Manipulační vozíky s vlastním pohonem

umožňuje vést agendu kontrol jednotlivých druhů manipulačních prostředků vysokozdvižných, nízkozdvižných, tahačů, vozíků s pevnou plošinou, zakladačových vozíků, paletové vozíky s pohonem, vysokozdvižné plošinové vozíky, vychystávací vozíky a další podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

14) Stavební stroje

umožňuje vést agendu kontrol jednotlivých druhů stavebních strojů jako jsou například dozery a traktory pásové, korečkové hlubidka a rýpadla, motorové skrejpry, nakládací a vkládací stroje kolové a pásové, silniční válce, ostatní stavební stroje a pod. podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službe nastaveny.

15) Metrologie

umožňuje vést agendu kalibrací jednotlivých druhů stanovených měřidel podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

16) Pracovnělékařské služby

umožňuje vést agendu o zajištění preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

17) Preventivní požární prohlídky

umožňuje vést agendu preventivních požárních hlídek, které musí být zajišťovány v objektech se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím podle  příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

18) Školení

umožňuje vést agendu o provedených zaškolení ať už pro obsluhu vyhrazených zařízení, dále z oblasti BOZP, protipožárního zabezpečení, školení řidičů a další.

19) Servis

umožňuje vést agendu servisních činností, nebo plánu práce na budoucí období. Jedná se o plánování činností, které si zajišťuje provozovatel sám. V tomto modulu lze vést jakékoliv typy prohlídek a kontrol, kde je termín stanoven vlastní nebo na základě provozních řádů, návodu výrobce apod.

20) Smlouvy

umožňuje vést agendu smluv, které mají určitou platnost

21) Vlastní opakované činnosti

umožňuje vést agendu jakýchkoliv vlastních opakovaných činností, nebo plánu práce na budoucí období. Jedná se o plánování činností, které si zajišťuje provozovatel sám na základě svých definovaných period.

22) Zdravotnické prostředky

umožňuje vést agendu zdravotnických prostředků spadajících do rizikové třídy IIb a III,  podle  příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

23) Drážní vlečky

umožňuje vést agendu pravidelných technických prohlídek a měření rozchodu kolejnicových pásů, průjezdného průřezu. výhybek, komplexní prohlídky vlečky, prohlídek mostů a objektů mostům podobných atd. podle  příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

24) Drážní vozidla - tlaková zařízení

umožňuje vést agendu tlakových zařízení zařízení, které jsou součástí drážních vozidel, podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

25) Drážní vozidla - elektrická zařízení

umožňuje vést agendu revizí elektrických zařízení, které jsou součástí drážních vozidel, podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

26) Drážní vozidla - zdvihacích zařízení

umožňuje vést agendu revizí zdvihacích zařízení, které jsou součástí drážních vozidel, podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny. 

27) Drážní vozidla - plynová zařízení

umožňuje vést agendu revizí plynových zařízení, které jsou součástí drážních vozidel, podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

 

Dále připravujeme:

 

28) Pojištění zákonná

29) Vázací zařízení

30) Lešení

31) Měření a monitoring

32) Kotelny

33) ochrana ovzduší