Oblasti evidence

více než 30 důvodů proč má smysl využívat 

   

V současné době našim uživatelům poskytujeme 27 oblastí pro sledování, ve kterých je obsaženo 1322 legislativních klíčů. Každý legislativní klíč obsahuje klasifikaci zařízení a periodu. Uživatel si tak tuto databázi nemusí sám tvořit. Dále obsahuje dalších 6 oblastí, které si uživatel může definovat sám včetně period. Přehled oblastí viz níže:


Oblasti s přednastavenou legislativou:

1) Plynová zařízení

umožňuje vést agendu revizí plynových zařízení. A to jak pro liniové rozvody (plynovodní rozvody, plynovodní řady), tak pro všechny ostatní druhy vyhrazených plynových zařízení podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

2) Tlaková zařízení

umožňuje vést agendu revizí tlakových zařízení. A to jak pro liniové rozvody (rozvody tlakového vzduchu), tak pro všechny ostatní druhy vyhrazených tlakových zařízení podle podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

3) Zdvihací zařízení

umožňuje vést agendu revizí zdvihacích zařízení. A to všech druhů vyhrazených zdvihacích zařízení podle podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě přednastaveny.

4) Elektrická zařízení

umožňuje vést agendu revizí elektrických zařízení podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

5) Elektrická instalace

umožňuje vést agendu revizí elektrických instalací podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

6) Hromosvody

umožňuje vést agendu revizí hromosvodů podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

7) Svařovací technika

umožňuje vést agendu revizí elektrických svařovacích zařízení podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

8) Požární zařízení

umožňuje vést agendu kontrol jednotlivých druhů požárních zařízení podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

9) Chladící zařízení

umožňuje vést agendu revizí chladících zařízení podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

10) Komíny

umožňuje vést agendu kontrol komínů a kouřovodů podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

11) Žebříky

umožňuje vést agendu kontrol žebříků, které podléhají kontrolám a jsou umístěny v provozu.

12) Dopravní prostředky

umožňuje vést agendu kontrol a emisí dopravních prostředků osobních, nákladních, traktorů a jiných strojů s motorovým pohonem podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

13) Manipulační vozíky s vlastním pohonem

umožňuje vést agendu kontrol jednotlivých druhů manipulačních prostředků vysokozdvižných, nízkozdvižných, tahačů, vozíků s pevnou plošinou, zakladačových vozíků, paletové vozíky s pohonem, vysokozdvižné plošinové vozíky, vychystávací vozíky a další podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

14) Stavební stroje

umožňuje vést agendu kontrol jednotlivých druhů stavebních strojů jako jsou například dozery a traktory pásové, korečkové hlubidka a rýpadla, motorové skrejpry, nakládací a vkládací stroje kolové a pásové, silniční válce, ostatní stavební stroje a pod. podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službe nastaveny.

15) Metrologie

umožňuje vést agendu kalibrací jednotlivých druhů stanovených měřidel podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

16) Pracovnělékařské služby

umožňuje vést agendu zdravotních prohlídek, které jsou stanoveny na každý typ provozu, podle příslušné legislativy, které jsou ve službě nastaveny.

17) Preventivní požární prohlídky

umožňuje vést agendu preventivních požárních hlídek, které jsou stanoveny v každém výrobním a skladovacím provozu, podle příslušné legislativy, které jsou ve službě nastaveny.

18) Zdravotnické prostředky

umožňuje vést agendu zdravotnických prostředků spadajících do rizikové třídy IIb a III,  podle  příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

19) Drážní vlečky

umožňuje vést agendu pravidelných technických prohlídek a měření rozchodu kolejnicových pásů, průjezdného průřezu. výhybek, komplexní prohlídky vlečky, prohlídek mostů a objektů mostům podobných atd. podle  příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

20) Drážní vozidla - tlaková zařízení

umožňuje vést agendu tlakových zařízení zařízení, které jsou součástí drážních vozidel, podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

21) Drážní vozidla - elektrická zařízení

umožňuje vést agendu revizí elektrických zařízení, které jsou součástí drážních vozidel, podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

22) Drážní vozidla - zdvihacích zařízení

umožňuje vést agendu revizí zdvihacích zařízení, které jsou součástí drážních vozidel, podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny. 

23) Drážní vozidla - plynová zařízení

umožňuje vést agendu revizí plynových zařízení, které jsou součástí drážních vozidel, podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

24) Zdravotnické prostředky

umožňuje vést agendu revizí zdravotnických prostředků, které jsou součástí laždého zdravotnického zařízení, podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

25) Zařízení pro závadné látky

umožňuje vést agendu kontrol zařízení pro závadné látky, které jsou součástí výrobních provozů, podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

26) Stroje a zařízení

umožňuje vést agendu kontrol strojů a zařízení, které jsou součástí provozů, podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

27) Regály

umožňuje vést agendu kontrol regálů, které jsou součástí výrobních a skladovacích provozů, podle příslušné legislativy a norem, které jsou ve službě nastaveny.

Dále připravujeme: Technologické celky, Vázací zařízení, Lešení, Měření a monitoring, Kotelny, Ochrana ovzduší


Oblasti s vlastním nastavením period:

28) Školení

umožňuje vést agendu různých typů školení, které jsou unikátní pro každý typ provozu, ve spolupráci s vaším OZO v prevenci rizik. Zde si uživatel vytvoří své typy školení a přiřadí k nim stanovené periody.

29) Servis

umožňuje vést agendu různých typů servisních úkonů, které jsou unikátní pro každý typ provozu, na základě podkladů výrobce nebo stanovením samotného provozovatele. Zde si uživatel vytvoří své typy servisních úkonů prohlídek a kontrol, kde je termín stanoven vlastní nebo na základě provozních řádů, návodu výrobce apod.

30) Smlouvy

umožňuje vést agendu různých typů smluv, které jsou unikátní pro každý typ provozu, nejde tak o obsah smlouvy, ale jde zejména o agendu kolem smlouvy, pokud z ní vyplývá nějaké specifické periodocké plnění nebo obnovování platnosti. Zde si uživatel vytvoří své typy smluvních úkonů a přiřadí k nim stanovené periody.

31) Pojištění zákonná

umožňuje vést agendu různých typů pojištění, které jsou specifické pro každý typ činnosti, zařízení nebo provoz. Zde si uživatel vytvoří své pojištění, která chce sledovat a přiřadí k nim stanovené periody, které jsou u zákoných již přednastavené u ostaních si je může stanovit po dohodě s pojišťovnou.

32) Enviroment

umožňuje vést agendu různých typů plnění z pohledu enviroemtu, které jsou unikátní pro každý typ provozu, na základě rozhodnutí příslušného úřadu, nebo na základě změny legislativy, případně změny v podmínkách provozu zařízení. Zde si uživatel vytvoří své typy činností jako např. Havarijní plán, Kontrola záchytných van a potrubí, Z´ákladní hodnocení rizik a pod. a přiřadí k nim stanovené periody.

33) Vlastní opakované činnosti

umožňuje vést agendu vlastník opakovaných činností, které jsou stanoveny provozovatelem, na základě interních nařízení, doporučení nebo podmínek. Zde si uživatel vytvoří své typy vlastních opakovaných činností a přiřadí k nim stanovené periody.


 

Pokud u nového uživatele najdeme nové oblasti pro sledování na základě legislativy nebo norem, zdarma je doprogramujeme tak, aby je měl uživatel v co nejkratší době k použití. Filosofií evidujsirevizi.cz je, poskytovat všem uživatelům bez ohledu na jejich finanční plnění plnou verzi se všemi oblastmi. 

 

Proto využívejte pro svou správu