Ke stažení

Smluvní podmínky

Ceník služeb

 

 

UKÁZKA GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ V POČÍTAČI

 

1. TOP menu

 

2. Seznamy - Středisek / Objektů / Místností

 

3. Seznamy - Zařízení a vybavení rozdělené do oblastí

 

4. Masky revizí ve kterých je detail o revizi, klasifikaci a další informace. Revize jsou rozdělené podle oblastí.

 

5. Detail revize zobrazený proklikem přes masku revizí. Zde jsou všechny potřebné informace a dokumenty PDF. Závadu možné odeslat do žádankového systému zadejsipozadavek.cz

 


Pokud uživatel naplnil svou databázi (seznamy objektů, seznamy zařízení, seznamy revizních techniků) a dále tzv. oživil revize, tak získá výsledek v podobě Harmonogramů

6. Harmonogram revizí 1 - 15 let s možností filtrování 

 

7. Hlášení - zobrazuje všechny končící a skončené revize. Toto hlášení je zasíláno na email zodpovědné osoby každý den.

 

 

8. Hlášení do emailu - služba evidujsirevizi.cz všechny končící a skončené revize zasílá na email zodpověné osoby.


 UKÁZKA GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ V MOBILNÍM TELEFONU

APLIKACE MÁ RESPONZIVNÍ ZOBRAZENÍ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ.

 

1. TOP menu

 

2. Seznamy - Středisek / Objektů / Místností

 

3. Seznamy - Zařízení a vybavení rozdělené do oblastí

 

4. Masky revizí ve kterých je detail o revizi, klasifikaci a další informace. Revize jsou rozdělené podle oblastí.Zobrazení revií PDFZobrazená

Zobrazení PDF revize.

 

5. Harmonogram revizí 1 - 15 let s možností filtrování