Evidence revizí

Jedná se o službu pro klienty v pokročilé formě. Klient si u nás pronajímá software jako službu.

Jak to funguje?

Po registraci (objednání služby a uhrazení proformafaktury s aktivačním poplatkem) bude klientovi založen účet evidujsirevizi.cz - evidence revizí. Přihlašovací účet, který získá je superadministrátorský a může vytvářet uživatelské podúčty zdarma. Uživatel, nebo skupina uživatelů může využívat jednotlivé funkce služby spojené s evidencí a tzv. “oživením” revizí. Mimo to bude služba zasílat informační správy o končících a prošlých revizích, kontrolách, prohlídkách, servisech, školeních a jiných opakovaných činnostech emailem.

Jaké to má výhody?

 • nízké investiční náklady
 • možnost generování dalších uživatelských účtů zdarma
 • centralizace dat
 • tvorba podpůrných seznamů (osob, revizních techniků, dodavatel)
 • přehledný systém evidovaných činností formou tzv. masky revizí
 • uložiště PDF dokumentů
 • automatické generování harmonogramů a plánování
 • automatické hlášení o všech stavech revizí, kontrol, prohlídek, školení a servisní činnosti
 • automatická predikce nákladů na budoucí revize, kontroly, prohlídky, školení servisní činnost
 • centrální uložiště dat se zárukou archivace a zabezpečení
 • další podpůrné funkce pro vzdělávání a přehled
 • jednoduché a přehledné ovládání s jednoduchým zaškolením
 • přehledné navigační menupřístup odkudkoliv (pomocí hesel z jakéhokoliv HW zařízení připojeného na internet bez nutnosti stahování podpůrných aplikací)

Vzhled služby:

 

a CENÍK SLUŽEB

REGISTRACE